Handla lokalt,
sök här !

Handla lokalt, sök här !

Sök med ett enkelt ord eller välj en kategori…

Sök med ett enkelt ord
och/eller välj en kategori

KFF & NFC´s LOKALA SÖKPORTAL

Vi främjar Knivstaföretagare.

Knivsta behöver dig - handla lokalt !

Handla lokalt

Restauranger, Barer, Pizzerior, Butiker, övrigt handel och tjänster i Knivsta behöver dig!

Backa Knivsta

Backa Knivsta är ett oberoende samarbete helt utan politiska intressen. Inget medlemskap i Företagarföreningen krävs för att vara med i Backa Knivsta.

Vi bygger samarbeten över gränser och vi hoppas att Knivstaborna ska stötta sitt lokala näringsliv med att handla på hemmaplan. Knivsta Företagarförening försöker att sätta in åtgärder för att hjälpa de lokala företagen och företagarna. Många är väldigt oroliga och har massor av frågor om hur de ska klara krisen. Det är viktigt att ALLA tar hjälp av varandra nu för att rädda vårt näringsliv i Knivsta kommun, säger ordförande i Knivsta Företagarförening.

Kom kära Knivstabo, handla i Knivsta – Tack!

Vi samlar kraft
för att främja
Knivstaföretagare

Sedan början av Corona pandemien så samlar vi här riktad information och vägledning till alla er som driver företag i Knivsta kommun. 

Vi finns där för att hjälpa till och vägleda. Syftet med backa knivsta kampanjen är att skapa mer samarbete mellan företagen inom kommunen för att på så sätt skapa hållbarhet.

Backa Knivsta's mission:

Backa Knivsta är ett projekt som tagits fram av Nyföretagarcentrum Knivsta i samarbete med Knivsta Företagarförening för att skapa mera samverkan mellan företag och konsumenter inom Knivsta kommun.

Tanken är att företag ska få en utökad kunskap om varandra både vad gäller produkter såväl som tjänster. Det kan exempelvis vara så att om man råkar ut för en tillfällig nedgång i sin orderingång så kanske man kan hjälpa till på annat håll med sin kapacitet, tjänster eller produkter. 

En söksida (databas) håller på att byggas upp som ska vara tillgänglig för alla konsumenter, den har funktionen att visa upp det företag som bäst matchar beskrivningen på det sökord man väljer. Exempelvis om man söker på Metall smide, Altanbygge, Tyger, kontorsutrustning etc. etc så ska man direkt få fram de företag som kan hjälpa till inom Knivsta kommun.

Det är vår ambition med projektet att skapa ett så hållbar och stabil företagssamverkan som möjligt, det ökar dessutom vår självförsörjningsgrad och skapar ökad trygghet mellan alla företag.

Konsumenterna vinner på det i längden genom att utbudet av produkter och tjänster ökar inom kommunen. 

Funktionen är  tillgänglig för alla företag oavsett ev. medlemskap i KFF eller NFC Knivsta.

Scroll to Top