Alsike Fastighets AB

Företagsinformationer:

Report Abuse

Alsike Fastighets AB

Alsike Fastighets AB

Alsike Fastighets AB bildades hösten 1989 gemensamt av de tre stora markägarna i Alsike; JM Byggnads AB, HSB och Uppsala kommun, varav kommunen var majoritetsägare. Tanken var att de gemensamt via ett bolag skulle planera Alsikes utbyggnad utan inbördes konkurrens. Under 1991 antogs en fördjupad översiktsplan vilket innebar en utbyggnad av Alsike med ca 10 000 bostäder. Under 1993 övertog Uppsala kommun hela ägandet av bolaget.

Vid kommundelningen mellan Uppsala och Knivsta övergick ägandet till Knivsta kommun i och med att bolagets mark fysiskt låg inom Knivsta kommun. Den ursprungliga översiktsplanen upphävdes och Knivsta beslutade att  minska Alsikes utbyggnad till ca 2000 bostäder. Detta pga den unga kommunens osäkerhet om i vilken takt man skulle mäkta med att växa utifrån det kommunala uppdraget avseende den kommunala omsorgen.

Nu ingår utbyggnaden av Alsike i den av kommunen antagna Visionen om att till år  2025 öka kommunens invånarantal till 25 000.

Contact Listings Owner Form

Funktioner

KFF Medlem
ja

Plats

Kontaktinformation

Adress
Centralvägen 18, 741 75 Knivsta
Telefon
Postkod
741 75

Ansök registrering här!

Är det här ditt företag?

Registrera dig nu och få tillgång till dina företagsinformationer inom BackaKnivsta portalen. Här kan du komplettera alla informationer själv och laddar upp bilder, logga, videolänkar m.m. ! Det är det bästa sättet att hantera ditt företag inom BackaKnivsta --> Klicka på knappen här nedan för att kommer i gång.

Claim This Listing

Rulla till toppen